OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 08/07/2023 tarihinde, saat 10.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16/07/2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak ...

BÖRÜ ARAMA KURTARMA EĞİTİM VE ACİL YARDIM DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 08/07/2023 tarihinde, saat 10.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16/07/2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerin derneğin web sayfası üzerinden üyelere duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ:

 

  1. Katılan Üyelerce Hazirun Listesinin İmzalanması

  2. Başkanın Açılış Konuşması

  3. Divan Heyetinin Seçilmesi

  4. Gelir - Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

  5. Yönetim Kurulunun İbrası

  6. Dernek Organlarının Seçilmesi

  7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

  8. Kapanış.