Amacımız

⦁ İnsanlığın yararına olan her türlü faaliyeti desteklemek ve alanında uzman üyelerimizle olağanüstü durumlar karşısında yardımcı olmaktır.

⦁ İnsanlara hiçbir din, dil, ırk, sınıf, bölge, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmemek en temel prensiplerimizdendir.

⦁ Olağanüstü koşullarda meydana gelen olaylar sırasında; her türlü insani yardımı yapma gayretinde olmayı planlamakta ve hedeflemekteyiz.

⦁ Kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, hiçbir karşılık beklemeksizin; ekip olarak sahada olmanın ve fayda sağlamanın motivasyonu içerisindeyiz.

⦁ Sıkıntı içinde olan kişilere en kısa sürede ulaşmayı, yardım için gerekli olan koşulları oluşturmayı, kucaklayıcı atmosfere ulaştırarak dezavantajlı gruba, güvenli ortam şartlarını sağlama noktasında gerekli ekibe ve ekipmana sahip olmanın sevincini duyuyoruz.

⦁ Toplumu sosyal ve insani yardım, İlk yardım, Arama – Kurtarma vb. sivil savunma alanlarında bilgilendirmek temel amacımızdır.